La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la majan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la maja numero:
99 | Vojaĝo en Esperanton: Yves Desrosiers muzike kaj ekmovaden
101 | Informado: Kroata TV pri la datreveno de la morto de L. L. Zamenhof
102 | Opinio: Niaj malpacaj batalantoj
103 | Oficiala Informilo
104 | Afriko brilas: Eĥo el Zimbabvo
105 | Recenzo: Ruĝaj vojoj sen verdaj steloj
106 | La 55-a ILEI-kongreso. La temo: Esperanto en dulingva aŭ plurlingva edukado
106 | ILEI: Alvoko al ILEI-Simpozio (04-05 aŭgusto 2022, Kebekurbo)
107 | Eventoj: VERDEN kaj AMO-Seminario en Greziljono
108 | Torino: survoje al sukcesa 108-a UK en 2023
109 | Ĝemelaj Urboj: Ĝemelaj Urboj tra Eŭropo
110 | Raporto pri la Israela Kongreso 2022
112 | Laste Aperis
113 | Universala Kongreso: Aperis la Dua Bulteno de la 107-a Universala Kongreso en Montrealo, Kanado
114 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: AMO-seminario pri scienca agado dum la Israela Kongreso
116 | Serio “Oriento-Okcidento” de UEA
118 | Recenzo: Rimarkoj pri la nova eldono de Bibliografio di Ido
119 | Forpasoj