La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la oktobran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la oktobra numero:
195 | Unua partopreno en la itala kongreso
196 | Landa agado: Ĝoju pri tre grava Esperanto-agnosko
197 | Premio Deguĉi 2022 al Osioka Taeko
198 | Interparolo kun Zdravka Metz, organizanto kaj respondeculo pri la IIK en Montrealo
200 | Universala Kongreso: Furoris kanadaj titoloj dum la montreala UK
201 | Esperanto en universitatoj: La unua diplomiĝo de la Esperanto-fako de Zaozhuang-Universitato, Ĉinio
202 | VEKI-3: Laŭdo de l’ virtualeco
206 | Universala Kongreso | Afriko brilas: La ĝisnuna estrarano de UEA pri kongresoj vizitis Tanzanion esplorcele
207 | Oficiala Informilo
208 | Eventoj: La 56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj
209 | Landa agado: La estona esperantlingva poetino Hilda Dresen en la Kroata radio
209 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: La Artemis-misio revenigos Usonon al la Luno, sed ne tute klaras kiucele
211 | Belartaj Konkursoj: Alvoko al partopreno en la 74a okazigo de la Belartaj Konkursoj de UEA en 2023
212 | Rete: Eventa Servo: evoluoj kaj planoj
214 | Universala Kongreso: Interkultura Novelo-Konkurso
214 | Paola Cereda: honora prezidanto de la 2-a INK
214 | Laste Aperis