La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la novembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la novembra numero:
219 | Malferme: Korea Kongreso trans la baroj de kronviruso kaj tekniko
221 | Laste Aperis
222 | La 107-a Japana Esperanto-Kongreso sub la malfacila kondiĉo de la kronvirusa epidemio
223 | Recenzo: Inter piratoj kaj kolombinoj
225 | Eventoj: La plej granda KAEST – ĉi-jare virtuala
226 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Nobelpremio pro nigra truo kaj dua ondo de koronviruso
228 | Kampanjo de UEA por Tutmonda Arbo-plantado: 1000 arboj ĝis 2030
229 | MondaFest’: Sur flugiloj de malfacila vento
230 | La Festivala Kuriero. Ni ne adiaŭas
231 | Rete: Jitsi – la bulgara spuro en MondaFest’ 2020
232 | MondaFest’: Evoluigo kiel kolono de Unuiĝintaj Nacioj
234 | Eĥoj el Madagaskaro
236 | Esperanto en universitatoj: Rekorda Interlingvistika Simpozio
237 | Kulturo: La internacia Esperanta literatura konkurso “Hristo Gorov”
237 | Oficiala Informilo
238 | Recenzo: Vojoj ne plu novaj, sed daŭre aktualaj
239 | Forpaso