La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la martan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la marta numero:
51 | Alianco 365: internacia alianco por UEA
52 | Movado: Kunpaŝadu ĉirkaŭ la mondo esperantumante
53 | Fake, Science kaj profesie tra la mondo
54 | Eventoj: Komuna kongreso por Aŭstralio kaj Nov-Zelando
55 | Recenzo: Nekutime, sed kvalite
56 | Landa agado: Freŝa verdo aldonita al Esperantujo
57 | KER-ekzamenoj – ĉi-jare ni havu la 2500-an diplomiton
58 | Okazigo de seminario en Goma, en la orienta parto de D. R. Kongo
60 | Kion diri post 33 jaroj, ludante sur Esperanta scenejo? Nur ke mi estas tre feliĉa. Intervjuo kun Saša Pilipović
62 | Eventoj: Plurlingvula kunveno 2020 – ĉu plia rekordo ĉi-jare?
63 | Rete: Ipernity kaj Esperanto – mutuala subteno eblas
63 | Eventoj: Komuna staĝo de koreaj kaj tajvanaj esperantistoj
64 | Venontaj renkontiĝoj
66 | Oficiala Informilo
67 | Afriko brilas | Rete: Aminda Radio Esperanto
68 | Rete: Tutmondaj Voĉoj pretiĝas por la Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj (2022-2032)
69 | Libroservo: Kio furoris en la Libroservo de UEA en 2019?
70 | Universala Kongreso: Alvoko por la 43-a Esperantologia Konferenco en Montrealo
70 | UEA: UEA alvokas al subteno "Partoprenu UK-on": Montrealo, 2020
71 | UEA: El la Gazetaraj Komunikoj de UEA
71 | Forpasoj