La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la majan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la maja numero:
99 | Malferme
100 | Prezidanta mesaĝo de Duncan Charters
103 | La Universala Kongreso en Montrealo prokrastita al la jaro 2022
105 | UEA: Jarkolektoj de la revuo Esperanto liberaj por elŝutado
106 | Edukado: Kion signifas MLA (Akcelilo por multlingveco) por la Esperanto-movado
107 | Recenzo: Terminologia ĥaoso en alfabeta ordo
108 | La poezio neniam submetiĝas
110 | Oficiala Informilo
111 | Kulturo: Nova videoludo en Esperanto el Japanio
112 | AMO montras sin tra la virusa tempo
113 | Edukado: La 40-a Namkang-Lernejo en Koreio, virtuala
114 | La viruso kaj Afriko
116 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo. Pandemio, UK kaj Faka Agado en la interreta epoko
117 | Recenzo: En Eŭropo ie
118 | Forpasoj
119 | Lingvo: Variantoj KRONviruso aŭ KORONA viruso