La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la majan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la maja numero:
99 | Malferme: Esperanto junas kaj azias: Pri la 12-a Mezorienta Kunveno en Kaŝano, Irano
100 | Landa agado: Esperanto-Vilaĝo en Namgang, Koreio
101 | Landa agado: KERo 2019: sojle al #Esperanto40 en Kubo
102 | UEA: Elekto de komitatanoj B de UEA por la periodo 2019–2022
104 | Laste Aperis
105 | Recenzo: Versoj metaforaj de iom kaprica poetino
106 | Kalejdoskopo
107 | Esperanto en lernejoj: Rakontu pri Ĉinio per Esperanto
108 | Kulturo: Gijom Armide: La vivo estas mia ununura gvidilo
111 | Opinio: Reta voĉdono. Ni adaptiĝu por ŝpari tempon kaj monon
112 | Universala Kongreso: Jarkunveno kaj trejnseminario pri la UK
112 | Oficiala Informilo
113 | Universala kongreso: Internacia Kongresa Universitato en Lahtio
114 | Afriko brilas: Konciza agadraporto de la klubo “Verda Flago” de Mbanza Ngungu
115 | Recenzo: La mirinda vivo de orkestra muzikisto
116 | Opinio | Kulturo: Bona rilato helpas verki
117 | UEA: Popularaj kredoj pri la membraro de UEA
118 | Forpasoj
119 | La membraro de UEA en 2018