La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la junian numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la junia numero:
123 | 2-a Virtuala Kongreso de Esperanto: la ĉefa esperantista aranĝo de 2021
126 | La ĉina Esperanto-Movado antaŭ la Dua Mondmilito
128 | Klimato kaj Komerco
129 | Oficiala Informilo
130 | Estrara Raporto pri la agado de UEA en 2020
138 | Esperanto en universitatoj: Interkultura komunikado kaj Esperanto
139 | Landa agado: Jarkunveno de EAF
139 | AMO: AMO kulminas en kongresoj
140 | Faka agado: Ankaŭ Rotary parolas Esperante
141 | Afriko brilas: Afrika monato Vikimedio 2021
142 | Esperanto en universitatoj: Spuroj de Armand Su, el la ĉina urbo Zaozhuang
143 | Historio: La fenomeno Samodaj
143 | Forpaso