La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la juli-aŭgustan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la juli-aŭgusta numero:
147 | Intervjuo kun Mark Fettes
149 | Eventoj: En la Unesko-jaro de indiĝenaj lingvoj: la 96-a Germana Esperanto-Kongreso en Neumünster
150 | 90-jara jubileo: La Esperantomuzeo en Vieno festas!
151 | Universala Kongreso: UEA kongresos en Belfasto, Nord-Irlando, en 2021
152 | Eventoj: Poliglota kunveno – rekorde granda, rekorde interesa
153 | Raporto pri la Triopa Kongreso
155 | Afriko brilas: Kunigi instruadon de Esperanto kaj transdonon de profesiaj lertigadoj
156 | Rezisto kaj eskapo
158 | Recenzo: Antaŭ ol venkus la barbaroj
159 | Prefere diru malmulte, sed bone
160 | Reta Revuo kalejdoskope
162 | Venontaj renkontiĝoj
164 | Laste Aperis
165 | Forpasoj
165 | Oficiala Informilo
166 | Spezokonto