La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti lajulia-aŭgustan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la julia-aŭgusta numero:
147 | Malferme: La Lingvo kiel Promeso de Renkonto. Parolado de Marco Lucchesi
150 | Progreso plurkampa pluiras persiste
151 | ILEI-simpozio, Esperanto en universitataj medioj
151 | Pri la 54-a ILEI-Kongreso en 2021. 7 – 14 aŭgusto
152 | Afriko: Kio okazas en Tanzanio pri Esperanto-movado?
153 | Asocio Nova Familio (ANF) agadas en Goma, DR Kongo
154 | Ek al la 8-a Afrika Kongreso!
155 | Landa agado: Memorplantado en la Esperanto-Parko
156 | Memkritiko. Kiam virtuale, kial kvazaŭ-reale?
158 | Eventoj: Poliglota kunveno okazis rete ankaŭ en 2021
159 | Laste Aperis
160 | UEA: 2-a eldono de la Esperanto-kurso por hispanparolantoj sukcese progresas
160 | Pretiĝu por la Esperanto-Kvizo, la nova servo de UEA, kiu donos al vi premiojn!
161 | Recenzo: Ne mojosa...
162 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Virtualaj TRAKO/AIS/SUS, IKU 2021 kaj Faka Forumo 3
163 | Oficiala Informilo
164 | Eventoj: Pri la RETOSO
164 | La somera programo de NASK 2021
164 | SES-2021 – nur virtuale
164 | IJK 2021 en la reto
165 | Planatas ankaŭ eksterretaj eventoj
166 | Spezokonto