La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la juli-aŭgustan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la juli-aŭgusta numero:

147 | Biblioteko Hector Hodler trovis novan hejmon
150 | Helga Ploetner – pentristino el Germanio
151 | AMO: AMO-seminarioj en la centa jubileo kaj poste
152 | Libera artisto
155 | Eventoj: PEKO – Printempa Esperanto-Kunveno. 18-21 majo 2023
156 | UEA: Aliroj al strategia laborplano
156 | Oficiala Informilo
157 | Estrara Raporto pri la agado de UEA en 2022
164 | Spezokonto
166 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Scienca agado en la Germanaj E-kongresoj kaj la 50-a BEL-a jubileo
167 | Eventoj: Inter kubaj montetoj kaj valoj: Krisolaj Esperanto-Tagoj 2023
167 | Afriko brilas: Brilanta Esperanta Afriko