La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la juli-aŭgustan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la juli-aŭgusta numero:
147 | Malferme: Pluraj historiaj jarkolektoj de la revuo Esperanto estas elŝuteblaj!
148 | La spirito de Esperanto en Unuiĝintaj Nacioj
149 | Landa agado: Eirenefest – festivalo de la libro por la paco kaj kontraŭ la perforto
150 | Afriko brilas | Universala Kongreso: Seminario pri organizado de Universala Kongreso en Bunda, Tanzanio
151 | Eventoj: La 73-a Internacia Fervojista Esperanto-kongreso
153 | Landa agado: Tre sukcesa duflanka Erasmus-projekto en kunligoj kun daŭripovaj efikoj
155 | Landa agado: Interasocia Kongreso de Esperanto en Francio
156 | Granda sukceso de IrEK-9 por la 3-a sinsekva jaro virtuale!
159 | Oficiala Informilo
160 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo
162 | Landa agado | Lingvo: Monda tago de Poezio kun Esperanto
163 | Strategia Planado en UK-Montrealo kaj poste
164 | Eventoj: La 36-a komitatkunsido de Kuba Esperanto- Asocio
164 | La 43-a datreveno de Kuba Esperanto-Asocio
165 | Forpasoj
166 | Spezokonto