La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la februaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la februara numero:
27 | Grégoire Maertens centjariĝis!
28 | UEA: Mesaĝo de D. Charters, okaze de la festado de la centjariĝo de Grégoire Maertens
28 | Naskiĝfesto de Grégoire Maertens
29 | Grégoire Maertens, homo de agoj ne de blagoj
30 | Regularo de la Premio Grégoire Maertens
31 | La Prezidanto de UEA vizitis la sidejon de ĈEL en Pekino
32 | Esperanto en universitatoj: Diligenta laboro kaj rikolta gloro
34 | Tago de la Esperanto-kulturo en Togolando
35 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Vivsigno apud Saturno kaj la afrika agado de AVE
37 | Tut-Amerika Kongreso de Esperanto
38 | Nitobe: Omaĝo al la datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj
39 | Oficiala Informilo
40 | Landa agado: Vigla Esperantosemajno okazas ĉiujare en ĉina elementa lernejo
41 | Landa agado | Zamenhof-Tago: Du festoj kune okazis
43 | Eventoj: Surinsula novjara kunveno en Germanio
44 | Afriko vokas: En artoj Afriko brilas
45 | Reago | Landa agado: Realaj faroj, laboradoj kaj finfine veraj bonŝancoj por Esperanto dank' al oficialigita Esperanto-Urbo, ktp.
46 | Lingvo: Kial la angla nur duone sukcesis?
47 | UEA | Landa agado: Transdono de la Diplomo