La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la decembra numero:
243 | 15-jara jubileo de la Esperanto-urbo Herzberg am Harz
245 | Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET) – 56
246 | Afriko brilas: Raporto pri la okazigo de adiaŭa festo de Esperantaj lernantoj
247 | Belartaj Konkursoj: Nuligo de premioj
248 | Laste Aperis
249 | Eventoj: La Gufujo de Sudorienta Azia Junularo
250 | La Esperanto-Kvizo: rezultoj kaj estonteco
251 | Recenzo: Legu kaj ridu!
252 | Enhavoriĉa Esperanto-koncerto sub la gvido de Amira
253 | Eventoj: Seplingva poemdeklamo de esperantistoj
254 | Afriko brilas: Grava nova eldono de valora lernolibro
254 | Oficiala Informilo
255 | Eventoj: Konferenco de la Akademio
256 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Du konferencoj: Spaca en Dubajo kaj klimata en Glasgovo
259 | Eventoj: Esperanto-paradigmo en Berlino
260 | La 53-a Korea kongreso de Esperanto
261 | Forpasoj
262 | Indekso