La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la aprilan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la aprila numero:

75 | Kelkaj demandoj al Rogener Pavinski
76 | Eventoj: La 9-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj 2021
77 | Poliglota Kunveno Rete 2021 – aliĝu kaj kontribuu
78 | Virtualiĝo: multe pli da sinergio. “Virtuala mondo, reala espero”. Iranaj virtualaj kongresoj
81 | Recenzo: La Faŝismo (La Totalisma Ŝtato)
82 | Landa agado: Neordinara diplomiĝa ceremonio
84 | Panelo “KOVIM-19, kiel ĝi ŝanĝis nin?”, kun Margaret Zaleski-Zamenhof kaj aliaj
86 | Belartaj Konkursoj: Novaj retpoŝtadreso kaj limdato
87 | Oficiala Informilo
88 | Esperanto-temoekspozicioj en la muzeo de la Welf- kastelo en la Esperanto-urbo Herzberg
90 | Afriko brilas: Esperanto-agado ĉe Afrika universitato: ekspozicio
92 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: IKU 2021 kaj tutmonda kurso pri KOVIM-19
93 | UEA: Donacoj al la Ĝenerala Kaso de UEA en 2020 fluis abunde!
93 | Forpasoj
95 | La membraro de UEA en 2020