La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la aprilan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la aprila numero:
75 | La klarvido de Hector Hodler. La resumo de la artikolo de Ulrich Lins pri Hector Hodler, kiu antaŭ 112 jaroj fondis Universalan Esperanto-Asocion
78 | Malferme: Hector Hodler, pacisma sinteno. Jen la titolo de nova libro aperonta en julio 2020
79 | Hector Hodler kaj la revuo Esperanto: ciferece por la mondo
80 | Primeditindaj paĝoj (1916)
81 | Laste Aperis
82 | Korona viruso, Kongresa Universitato kaj nova filatela retejo
84 | Unua rigardo al la programo
86 | Oficiala Informilo
87 | Afriko brilas: Letero el Goma
88 | Landa agado: “Teo kaj Amo: Interkultura Dialogo”
89 | Recenzo: Rado de vivo
90 | Eventoj: La 14-a Mediteranea Esperanto-Semajno en “Les Issambres”
91 | Recenzo: Etaj brikoj en la muro...
92 | Reta Revuo kalejdoskope
93 | Kalejdoskopo
94 | Esperanto en universitatoj: Seminario pri interlingvistiko kaj planlingvoj
94 | Eventoj: Komuna staĝo inter koreaj kaj tajvanaj esperantistoj malgraŭ minaco de la korona viruso!
95 | La membraro de UEA en 2019