Jam funkcias la reta aliĝilo por la 105-a Universala Kongreso de Esperanto

Jam funkcias la reta aliĝilo por la 105-a Universala Kongreso de Esperanto:
https://uea.org/kongresoj
Rapidu aliĝi!