Legantoj de la revuo "Esperanto"


Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova, la re­dak­toroj de la revuo Esperanto, dum la lastaj jaroj multe vojaĝas kaj renkontiĝas kun la legantoj kaj interesiĝantoj pri la oficiala organo de UEA.
Ĉi-foje, la 6-an de aŭgusto, ili prezentis ĝin kaj la Retan Revuon (https://revuoesperanto.org/) vir­tu­ale.
Se vi estas la partoprenanto de la Virtuala Kon­greso, vi povas (re)spekti la renkontiĝon en la sis­temo de https://vk.retevent.com.
Ankaŭ ni invitas vin spekti la videaĵon, kiun preparis Anna Striganova post la 1-a Virtuala Mal­ferma Tago de UEA, ĉe la jutubkanalo UEAviva:
https://mallonge.net/5e.