Speciala oferto

Antaŭ 50 jaroj, la 10 de septembro 1972, forpasis la majstra tradukanto el la ĉeĥa en Esperanton
Tomáš Pumpr (n. 1906). Okaze de la 50-jariĝo de lia morto, ni ofertas dum la tuta septembro lian esperantigon de la ĉeĥa ĉefverko Majo(https://katalogo.uea.org/?inf=5619) kun sesona rabato sendependa de la mendata kvanto.