La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la januaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita:
https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la januara numero:

3 ... Novjara mesaĝo de la Prezidanto de UEA: La bezono senti nin kune
4 ... Esperanto en universitatoj: Pri la Nitobe-simpozio okazinta en Lisbono, aŭgusto 2018
6 ... Instrui interlingvistikon universitate
8 ... Intervjuo kun Ilona Koutny
11 ... Kion diris Bertrand Russell pri Esperanto al sia studento M.H. Sahebzamani?
11 ... Esperanto kaj Unesko-Kuriero prezentitaj dum universitata konferenco
12 ... La Zaozhuanga Universitato de Ĉinio, Nia Stelo
13 ... Kalejdoskope
14 ... Iom pri la ekskursoj dum la 104-a Universala Kongreso
15 ... Afriko brilas | Opinio: Solvi la konfliktojn en Afriko. Kiel UEA povas kontribui al tio? Analizoj kaj proponoj
16 ... La nuna situacio kaj taktikoj por enkonduki Esperanton en la bazajn lernejojn de Ĉinio
19 ... Instruado de Esperanto: Iom pri E-lernolibroj kaj instruado de Esperanto en Uzbekio
20 ... Laste Aperis
21 ... Recenzo: Plia mikspoto
22 ... AMO: AMO atingas sian kvindekan en malpli ol kvin jaroj
23 ... Eventoj: Malferma Tago
23 ... Forpaso