Miguel Fernández legas la mikronovelon "Verŝajne" de Christian Rivière

Tiu mikronovelo ricevis la unuan premion en la Belartaj Konkursoj de UEA 2019.