Miguel Fernández deklamas "La vojo"

Miguel Fernández deklamas la zamenhofan poemon "La vojo", kadre de VEKI (Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI).