Kie, kiam, kion manĝi en Finnlando?

Raita Pyhälä

Dum la UK en Lahtio oni trovos plurajn restoraciojn/kafejojn, kaj en la najbaraĵo de la Kongresejo kaj en la Kon­gresejo Isku Areena, kiu estas gran­de­ga sportohalo por glaci­ho­keo. La ĉefa restoracio en la Kongresejo no­miĝas Lämäri (la nomo ri­latas al ler­ta uzo de glaci­hokea ba­tilo), ĝi povas ser­vi 200 manĝantojn. La plej avan­taĝa manĝotempo estas de la 11-a horo ĝis la 14-a. En Lämäri la lunĉo (fin­­ne pro­noncu loŭnas) ku­time kostas 9,50 eŭrojn. Tio in­klu­das salaton, eble supon, var­majn pladojn, legomojn, panon kun butero/mar­ga­ri­no, eble deserton, kafon/teon. Oni servas sin mem kaj rajtas elekti kaj meti sur sian teleron tiom kiom oni deziras. La haveblaj sen­pagaj trinkaĵoj estas akvo (vesi), lakto (maito) kaj iom dolĉa duon­biero (kotikalja). Kiel lakton oni po­vas elekti sengrasan (rasvaton), iom grasan (kevyt) aŭ pli grasan (täys­maito) kaj krome senlaktozan. Por vera biero kaj trinkaĵoj ne menciitaj supre, oni devas pagi aldone. La finna kafo estas malpli rostita, ol pli sude en Eŭropo, kaj oni ofte trinkas ĝin el grandaj tasegoj (muki). Se vi deziras pli fortan kafon, mendu “espresson” aŭ aliajn specialajn kafojn. Finnoj ofte ŝatas havi kukon aŭ glaciaĵon kun sia taso da kafo.

Troveblas en la proksimaĵo de la kongresejo ankaŭ aliaj manĝejoj. La prezoj por loŭnas varias eble inter 7 kaj 11 eŭroj. Demandu la lokanojn, kien indas direkti siajn paŝojn. Bonvolu ak­-
cepti, ke la manĝohoroj, pladoj kaj ku­timoj povas esti iom aliaj ol en via lando. En julio finnoj aprezas novajn boligitajn terpomojn, spicitajn per sa­lo kaj aneto, freŝajn legomojn, sala­tojn
kaj berojn. La furoro estas fragoj, framboj, mirteloj, glaciaĵoj. La pano povas esti el aveno, hordeo, sekalo, en tranĉaĵoj, kiujn oni ŝmiras per butero. Ankaŭ blanka tritika pano haveblas, precipe dum matenmanĝoj, kiuj kutime estas abundaj, ofte inkluditaj en la prezon de via ho­telĉambro. Finnoj mordas en sian tran­ĉaĵon, ne pecigas ĝin fingre. Pro la enmigrintoj troveblas ankaŭ manĝejoj proponantaj ĉinan, japanan, tajlandan, italan, grekan aŭ alilandajn menuojn. “Pizza” kaj “pasta”, ham­burgeroj, kebabo, kokidaĵoj estas ofte haveblaj. Ekster la lunĉohoroj la prezoj po­vas esti pli altaj kaj oni mendas à la carte*. Pro la ŝtata mono-polo pri alko­ho­­laĵoj, vino kaj aliaj alkoholaĵoj haveb­las nur en restoracioj, kiuj havas la rajton (A-oikeudet) vendi alkoholaĵojn; en la urbo ekzistas kelkaj alko­ho­laj vendejoj.

En la centro de Lahtio tro­viĝas la vendejego S-market City Sokos kaj multaj aliaj vendejoj, kie oni povas aĉe­ti varmajn manĝaĵojn en plas­taj aŭ metalaj sakoj/skatoloj por porti ien ajn, kie oni volas manĝi. Vendataj estas an­kaŭ sandviĉoj kaj mal­var­maj manĝoj, salatoj, desertoj, jogur­toj en ujoj kun forko/kulereto. En vendoplacoj foje staras tendoj, kie oni povas manĝi krespojn, kaĉon, supon, kolbasetojn ktp.
____________________
* Laŭ la menuo

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la decembra numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.