La 29-a de januaro estas naskiĝtago de Lidia Zamenhof


La 29-a de januaro estas naskiĝtago de Lidia Zamenhof (1904-1942). Plej juna el la tri gefiloj de L. L. Zamenhof, ŝi spertis la du mondmilitojn, la duan kiel fatala viktimo: en ŝia naskiĝtago de 1940 estis murdita de la naziistoj la frato Adamo; en 1942, antaŭ 80 jaroj, ili murdis ŝin, la fratinon Zofia kaj la onklinon Ida. Malgraŭ sufero de neakcepteblaj perfortoj, ŝi neniam malkredis ĝis la morto pri la espero je paca mondo, je justa estonteco por la homaro. Omaĝe al tiu virino, kiun ĉiu esperantisto devus koni, la #LibroservodeUEA rekomendas "Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj" (429 p., 21 cm): https://katalogo.uea.org/index.php?inf=8214 - ŝia kunigita originala verkaro, kiu estas kiel sentima arda prediko por ke la esperantistoj estu ankaŭ agantoj kontraŭ rasismo kaj ideologioj, kiuj naskas inter homoj malamon kaj malpacon. Ni lernu de Lidia neniam malkuraĝi kaj daŭrigi la revojn de niaj antaŭuloj, inter ili ŝia patro, iniciatinto de Esperanto.