La 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto

La 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto okazos de la 24-a ĝis la 27-a de novembro 2022 kune kun Retoso, la reta evento de TEJO (http://retoso2022.tejo.org), Individuaj Membroj de UEA kaj TEJO povas aliĝi senpage ĝis dimanĉo, la 20-a de novembro. La antaŭa limdato estis plilongigita specilae por ebligi al retaj legantoj de Esperanto (kiu aperas ĉi foje la 18-an de novembro) aliĝi antaŭ la limdato. Eblas aliĝi ĉe: http://vk.esperanto.net/2022, kaj ne-membroj povas samtempe aliĝi al UEA.

Pliaj informoj pri la programo, la nova scienca konkurso de TEJO okazonta dum la VK kaj la nova senpaga reta IKU-libro troviĝas en la komuniko: https://uea.org/gk/1076a1.