La Komitato de UEA elektis novan Estraron

Laŭ la decido de la Komitato de UEA la novan Estraron prezidas Duncan CHARTERS

Krom la prezidanto la Estraron eniris:

Fernando Jorge PEDROSA MAIA Jr (Vicprezidanto)

HUANG Yinbao (Vicprezidanto)

Aleks KADAR (Ĝenerala Sekretario)

Orlando E. RAOLA (Estrarano)

Jérémie SABIYUMVA (Estrarano)

SO Jinsu (Estrarano)

Amri WANDEL (Estrarano)