La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la juli-aŭgustan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la julia-aŭgusta numero:
147 | Monde festi, virtuale kongresi: realigoj de UEA por la Espe­ranto-komunumo en 2020
150 | Parolado de la Suba Ĝenerala Sekretario de UN F. Hochschild okaze de la Monda Festivalo
151 | Parolado de Humphrey Tonkin pri la festivala temo
152 | Oficiala Informilo
153 | Redakcie: Reta Esperantujo ekzistas kaj floras
154 | MondaFest’: Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj 2020 – Oka okazo!
154 | Formiĝis la programo de la 65-a AMO-seminario, kadre de MondaFest’ 154
155 | Entuziasma Kunpens(ig)ado pri Esperanto en Universitatoj
156 | Afriko brilas: «Jovo! Jovo!»
157 | Eventoj: ILEI en vigla preparo por ndan har­ onion. m naski VEKI-n
158 | Recenzo: Éric Vuillard, Tagordo, rakonto
159 | Bicikla SELo: BEMI festis virtuale, Skoltoj kaj Poliglotoj
160 | Eventoj: Poliglota Kunveno
161 | MondaFest’: La espero floras: MondaFest’ 2020 ekhavas emblemon 162
163 | Laste Aperis
163 | MondaFest’: Festivala Lanĉo de la Poŝtkarto de Espero: estu inter la unuaj 100!
164 | Edukado: Nova meminstrua kurso pri Esperanto pere de la angla
165 | Forpasis Victor Sadler
166 | Spezokonto