Internacia Kongresa Universitato en Lahtio

Amri Wandel,
IKU-sekretario

Laŭ rekomendo de la IKU-ko­misiono, la Estraro de UEA decidis pri
la prelegoj de la ĉi-jara sesio de la Internacia Kongresa Universitato (IKU), kies rektoro estos Prof. Jouko Linds­tedt. El 23 ricevitaj proponoj, kadre de la IKU okazos naŭ prelegoj, el kiuj tri havos daŭrigajn prelegojn kaj servos ankaŭ kiel kursoj de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS):

Melina Bister, Jou­ko Lindstedt kaj Ida Stria.

La sveda ling­vo en Finnlando kaj la finna en Svedio

Leif Nordenstorm.

Laponoj aŭ sameoj – unu popolo en kvar landoj

Orlando E. Raola.

Fiziko-kemia kompreno de la koloroj en nia universo

La ceteraj ses IKU-prelegoj estos:

Mark Fettes.

Indiĝenaj lingvoj kaj la streboj al daŭripovo

Ulrich Lins.

Rudolf Carnap, la esperantisto

Alessandra Madella.

La metaforo de Esperanta kinarto ĝis la Dua Mondmilito

Arikapalli Giridhar Rao.

Infanedukado de indiĝenoj en Barato: krizoj kaj solvoj

Dmitrij Ŝevĉenko.

Esperanta libroeldonado en Moskvo: historio kaj nuntempo

Amri Wandel.

Spacteleskopoj: de Hubble ĝis James Webb

Kvin pliaj pli mallongaj prelegoj okazos kadre de la Scienca Kafejo (SK):

Ariadna García Gutiérrez.

Ontologioj: Ĉu ebla respondo al grava informa defio?

Peter Kühnel.

Baŭhaŭsa arta stilo – mallonga periodo de 1919 ĝis 1933

Anna Striganova.

Fabeloj pri naturo

Trezoro Huang Yinbao.

Kiel ni vidigis la Esperantajn reklamojn 20 000 000 fojojn?

Bernhard Tuider.

Alfred Hermann Fried. Pacifisto kaj esperantisto – iluzio kaj vizio

La resumoj de ĉiuj IKU- kaj SK-prelegoj estas legeblaj ĉe: https://uea.org/teko/iku/2019. Kiel kutime aperos la IKU-Libro kun la tekstoj de la IKU-prelegoj kaj resumoj de la Scienca Kafejo. Ĉi-jare unuafoje aperos en ĝi ankaŭ la prelegoj, okazontaj en la AIS-universitata sesio (SUS), okazonta en BET (Baltiaj Esperanto-Tagoj). http://sezonoj.ru/2018/11/bet-69/. Ĝi estos aĉe­tebla en la Libroservo, ĉe la prelegoj kaj eĉ dum la Movada Foiro, ĉe la IKU-tablo.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la maja numero 2019. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.