Virtuala Ekspozicio Hiroŝimo-Nagasako: 75 jaroj por paco


Okazis la inaŭguro de la Virtuala Ekspozicio Hi­roŝimo-Nagasako: 75 jaroj por paco: https://mondafest.net/hiroshimo. La ekspozicio inaŭguriĝas kadre de la Virtuala Kongreso de Esperanto (aliĝi eblas ĉe https://vk.mondafest.net) kaj en la 75-a Memortago de la Atom­bombado sur Hiroŝimo. La ekspozicio inaŭ­gu­riĝas per du salonoj: Memore (1) kaj Kleige (2). En la Salono 1, vizitantoj povos konatiĝi kun 70 fotoj kaj bildoj kolektitaj de la Eldon-komitato de Hiroŝimo-Na­gasako. La salono estis kunordigita de Michela Lipari, prezidantino de Itala Esperanto-Federacio, al kiu UEA kore dankas. La Salono 2 proponas tri prelegojn, kiuj ebligas al esperantistoj konscii pri la graveco de la te­mo por paco. UEA kore dankas al Mirejo Grosjean, pre­zidanto de ILEI, kaj Osioka Taeko, hiroŝimano, pro la prezento de la prelegoj. La tri prelegoj okazas nun kadre de la Virtuala Kongreso kaj estas libere spekteb­laj rekte en la ekspozicia paĝo kaj en la jutubkanalo de UEA, UEAviva: https://youtube.com/UEAviva. Jam temp’ está por paco!
#mondafest2020