Aperis la 41-a numero de Esperanto en Afriko


La 41-a numero de Esperanto en Afriko ĵus aperis.
La ligilo al la revuo: https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2041.pdf

Enhave:
• P1 Enkonduko
• P1 Telegrama komunik-listo por inform(iĝ)i pri Afriko
• P2 Diluvo en Uvira, peniga kruco por la lokaj esperantistoj
• P3 Uvira kiel fekunda grundo por la verda semo
• P4 Senegalo alvokas al entuziasmo kaj postpandemio
• P5 Senpaga aŭskultejo
• P5 Invito al la Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI
• P6 Interparolo kun togolandano pri la korona-viruso
• P7 Magadaskara terapio por preventi, flegi korona-viruson…
• P8 Forpaso el la togolanda Esperanto-medio
• P8 Korona-viruso por sin protekti kaj protekti la aliajn.