La Dua Bulteno de Universala Kongreso en Montrealo aperos iom pli malfrue


Pro pandemiaj obstakloj, ĉi-jare la Dua Bulteno de Universala Kongreso en Montrealo aperos iom pli malfrue - fine de februaro. Vin atendos pluraj utilaj informoj pri loĝado, antaŭ- kaj postkongresoj kaj pluraj aliaj!
Eksciu pli pri la ĉi-jara Universala Kongreso de Esperanto kaj aliĝu ĉe http://uea.org/kongresoj