La decembran numeron de la revuo Esperanto elŝutu senpage

En la retejo https://revuoesperanto.org estas senpage elŝutebla la decembra numero de la Revuo Esperanto, la plej renoma periodaĵo en Esperantujo, aperanta jam la 112-an jaron. La numero estas la 11-a en la jarkolekto 2018.
Esperantistoj, kiuj ankoraŭ ne membras en UEA aŭ ne abonas la revuon, estas invitataj konatiĝi kun ĝia riĉa enhavo: novaĵoj, artikoloj, recenzoj ks. Bonvolu sciigi pri la elŝutebleco al ĉiuj eventualaj interesiĝantoj.

Ĉu vi jam remembrigis vin al UEA por 2019?
Atentu, nur per realiĝo vi povos ricevi aŭ elŝuti la numerojn de nia revuo ekde la marta numero, ricevi rabatojn por la kongreso kaj la aliajn servojn de UEA!
Realiĝu ĉe: https://uea.org/alighoj aŭ per letero al la Centra Oficejo.

revuo_decembra_reta.pdf 13.7 Mb [437 elŝutoj]