Prezento de Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaj Kolektantoj (ELF/AREK)

Prezento de Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaj Kolektantoj (ELF/AREK) partnere Kun Esperanto-Numismatika Asocio (ENA) por la Virtuala Movada Foiro (ViMF).
Virtuala Kongreso de Esperanto (VK): https://vk.mondafest.net