Ne nur lingvo! Kiel Zamenhof kreis popolon

D-ro Mark Fettes
Prezidanto de UEA

Ludoviko Lazaro Zamenhof, kies vivon ni omaĝas hodiaŭ, estas tutmonde konata kiel la “aŭtoro” de la internacia lingvo Esperanto. Aŭtoro li ja estis, tute laŭvorte, kaj ankaŭ vortaristo, redaktoro, tradukisto kaj korespondanto. Se ekzistus muzeo de sanktaj objektoj el la historio de Esperanto, la skribotablo kaj la skribmaŝino de Zamenhof ricevus tie honoran lokon.

Per tiu skriba aktivado, Zamenhof lokiĝas en longega tradicio de eŭropaj intelektuloj, kiuj jam de antikvaj tempoj kultivis komunajn ideojn kaj tradiciojn tra vasta teritorio per la disvastigo de manuskriptoj, leteroj, libroj. La epoko de la Kleriĝo, kiu starigis la idean fundamenton por la laboro de Zamenhof, baziĝis unuavice sur la kapablo de verkistoj facile interŝanĝi ideojn kaj popularigi ilin inter la rapide kreskantaj tavoloj de la mezaj kaj laboristaj klasoj. Grandaj eŭropaj figuroj kiel Rousseau, Darwin kaj Goethe atingis sian influon per tia konstanta verka kaj koresponda agado.

Radiografio de pensmaniero

Fernando Pita

Aymoré Vaz Pinto kaj Euripedes Alves Barbosa: Ni lernu kun Porto Carreiro Neto.
Brazilio: Brazila Esperanto-Ligo (1a eld.) 2012. 173 p.
Prezo ĉe UEA: € 9,90

Danke al la ĉiam ripetata ideo laŭ kiu nia lingvo alproksimigas homojn, kunfratigas ilin kaj ja disvastigas fratecon, ne estas kutime inter ni analizi la specifecojn de nia movado en tiu aŭ alia lando aŭ regiono. Oni ĝenerale deflankigas la privatajn trajtojn kiuj donas al ĉiu loka, regiona aŭ nacia Esperanta komunumo ĝian propran vizaĝon, favore de iu – kelkfoje pli imagita ol fakta – idealigita bildo de la esperantistoj. Tio montriĝas eĉ en la verkoj dediĉitaj al la temo, ĉar la relativa abundo de "historioj" de la Esperanto-movado estas proporcie inversa al la magreco de la historioj de niaj landaj movadoj mem.

Pasporta Servo revenas en libra formo ĉi-jare

Stela Besenyei-Merger
Pasporta Servo 2017
Eldonejo TEJO, 2017, 248 p.
Prezo ĉe UEA: € 9,00
La Pasporta Servo praktike signifas, ke tiuj homoj, kiuj gastigas, akceptas homojn en sian hejmon por al­menaŭ unu nokto senpage. Sed la komunumo de Pasporta Servo estas multe pli ol nur la sumo de tiuj pasigitaj noktoj tutmonde. Vojaĝado, ekkonado de landoj tra la okuloj de lokanoj, esti akceptata en la hejmo kiel malnova amiko, estas multe pli ol simple listo de adresoj sugestas. Tamen, tiu listo ne redaktas sin...
La fina versio de la libreto jam estas ĉe la presisto. Tiu rezulto markas kvinmonatan laboron de eta teamo por revivigi la longvivantan, eĉ se iom neglektitan, sed nepre amatan projekton de nia movado. La laboro por reaperigi la libreton komenciĝis en septembro.

Georgo Handzlik: Sen Esperanto mi estus duono de la hodiaŭa mi


En Esperantujo Georgon Hand­zlik konas preskaŭ ĉiu: pro li­aj kantoj, teatraĵoj kaj pro la Esperanto-libroj de li eldonitaj.
Pro sia kontribuo al la Esperanto-muziko kaj eldona agado
li es­­tis honorigita per la Diplomo pri Elstara Arta Agado de UEA en 2013. La redakcio de la revuo Esperanto intervjuis la konatan “bardon sen barbo”.

Revuo Esperanto: Kiam kaj kie vi ler­nis Esperanton?

G.H.: Normale, dum kvar jaroj en la liceo kaj fine mi trapasis maturigan ekzamenon.

Duonmiliono da Esperanto-frazoj ĉe Tatoeba

Lu Wunsch-Rolshoven

Vortaroj donas tradukojn por unuopaj vortoj. Sed kiel uzi ilin en frazoj? La vortaristoj iom indikas tion, sed tradiciaj paperaj vortaroj ne povas uzi multan spacon por tio. Tamen temas pri grava afero kaj granda helpo por la uzantoj.
La preskaŭ senfina spaco de interretaj paĝaroj donis la eblon prezenti tradukojn de kompletaj frazoj. La retejo Tatoeba.org iras tiun vojon – enestas intertempe pli ol kvin milionoj da frazoj en entute 317 lingvoj. Inter tiuj lingvoj Esperanto okupas la duan lokon, kun ĉi-momente 523 938 frazoj. Antaŭ nia lingvo troviĝas nur la angla, kun 664 046 frazoj. Tre proksime sekvas nin la turka, la rusa kaj la itala.

Turismo kaj evoluo: karavanaj vojoj al Seulo

Lastatempe pli kaj pli populariĝas tia formo de Esperanto-turismo, kiel karavanoj. Ĉi-jare al la Seula Uni­versala Kongreso estas planataj kelkaj karavanoj. Intertempe tio ankaŭ kongruas kun la kongresa temo – “Turismo kaj evoluo: Vojoj al daŭripovo”.
La redakcio esploris du itinerojn de tiuj planataj vojaĝoj, kies plej granda parto de la vojo iras laŭ la Trasiberia fervojo, la plej longa fervojo en la mondo. Tamen tiuj karavanoj estas ege malsamaj kaj startas el diversaj urboj: la unua el Sankt-Peterburgo kaj la dua el Berlino.
Ni parolis kun s-ino Tatjana Loskutova kaj s-ro SO Gilsu. Ili estas la ĉeforganizantoj de tiuj ĉi karavanoj.

La Arbar-parko Kenzju: akvofarba historio

Anna Striganova

Mijazaŭa Kenĵi: La Arbar-parko Kenzju
Pentristo: Sueyoshi Yoko
Eldonejo Budori, 2014, 42 p.
Prezo ĉe UEA: € 45,00

Estas iom strange verki recenzon, kiu estas pli-malpli samlonga kiel la libro mem.
Sed mi pli bone komencu de la komenco, ĉu? Mi trarigardis la buntajn tablojn de la libroservo en Lille, kaj mian atenton kaptis bildkarto, iel kuŝanta inter porinfanaj libroj. Facila akvofarba pentraĵo kun arboj kaj infanoj, pentrita sur ligneca fono, kvazaŭ mem kres­kis el pala ligna ornamo.

La aprilan numeron de revuo Esperanto nun eblas elŝuti senpage!

Revuo Esperanto. Aprilo 2017Kadre de la festado de la Zamenhof-Jaro, la unua numero de la redaktoroj Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova estas libere elŝutebla de la revua retejo dum la tuta monato de aprilo.
La redaktora paro jam arde pretigas la majan numeron, se vi volos legi ankaŭ ĝin kaj la aliajn numerojn aperintajn kaj aperontajn en la jaro 2017, vi povas aboni la revuon rekte aŭ aliĝi al UEA ĉe: http://uea.org/alighoj/alighilo .

aprila_numero_reta_19_03.pdf 7.3 Mb [1616 elŝutoj]

2016: Kvar el la ses plej furoraj titoloj eldonitaj de UEA

Ekde 2011 la broŝuro Poŝamiko de B. Allée & K. Kováts okupas la unuan lokon inter la plej venditaj libroj de la jaro, kaj 2016 ne estis escepto. En la pasinta jaro ĝin sekvas la nova eldono de La danĝera lingvo de U. Lins, kiu aperis meze de la jaro ĝustatempe por la UK.
La finajn vendojn de la jaro influas ĉiam la vendoj de la kongresa libroservo. Estis, do, antaŭvideble ke 2016 ne estos tiel bona kiel 2015. Se en 2015 la vendoj sumiĝis je € 108 696, la vendoj de 2016 atingis nur € 83 104. Komparante ankaŭ la vendojn de la kongresaj libroservoj en la du jaroj, oni rimarkas ke la dumkongresajn vendojn influas ne nur la nombro de aliĝintoj, sed ankaŭ ilia pagipovo: en Lillo la kongresa libroservo vendis sume por € 47 833,75, dum la kongresaj vendoj de Nitro atingis nur € 15 611,75. Tamen, la eksterkongresaj vendoj estis pli altaj en 2016 ol en 2015. La situacio en la nuna jaro preskaŭ certe ne estos pli bona.

Paĝoj